Join
the drops

Bil-ftit li nagħmlu individwalment, inkunu qed nagħmlu ħafna flimkien.

Għinna nikkonservaw l-ilma prezzjuż ta’ Malta u flimkien nkunu l-bidla li nixtiequ naraw f’pajjiżna.

Iċċekja meta ser nkunu fil-lokalità tiegħek

Town Tours SIR AF AKTAR

Sorry, there seem to be no upcoming town tours to display at this moment.

Town Tours

X’inhuwa u kif jaħdem?

Tixtieq tikkonferma meta ser inkunu fil-belt jew raħal tiegħek?

Fittex aktar il-fuq f’din l-paġna u segwi  l-mezzi soċjali fejn ser inżommukom aġġornati dwar il-lokalitajiet li ser inżuru.

Ma rnexxilekx tiġi fuq il-Mobile Unit tagħna?

Iċ-Ċentru tal-Informazzjoni tal-Kampanja L-ILMA – Ibda Minnek jinstab ġewwa GĦAJN – iċ-Ċentru Nazzjonali dwar l-għarfien tal-Konservazzjoni tal-Ilma fir-Rabat. Il-ħinijiet tal-ftuħ u l-post fejn jinsab dan iċ-ċentru, jinsabu hawn.

Ġentilment kun af li waqt li l-kampanja tkun preżenti f’xi fieri jew avvenimenti oħra lokali, ma jkunx possibbli li nqassmu l-Gift Pack u Kits għall-konservazzjoni tal-Ilma. It-tqassim ser isir biss waqt it-Town Tours, iġifieri meta nkunu preżenti bil-Mobile Unit fl-ibliet u irħula jew minn GĦAJN fiċ-Ċentru tal-Informazzjoni tal-Kampanja f’każ li ma jinġabarx l-Gift Pack u l-Kit.

Żur il-Mobile Unit tal-kampanja L-ILMA – Ibda Minnek meta din tkun fil-belt jew raħal tiegħek bħala parti mit-Town Tours li ser jibdew f’Jannar.

It-tim tagħna ser ikun qed iqassam gadgets għall-konservazzjoni tal-ilma fid-dar tiegħek sabiex inti wkoll tkun tista’ tibda tiffranka l-ilma. Dan huwa tajjeb għall-ambjent u anki għal butek!

X’se nkunu qegħdin inqassmu?

Ftit għajnuna tagħmel differenza kbira! It-tim tad-distribuzzjoni tagħna ser iqassam Gift Pack wieħed għall-konservazzjoni tal-ilma f’kull residenza primarja f’Malta u Għawdex. Postijiet b’kirjiet twal li għandhom kontijiet tal-enerġija rreġistrati fuq isimhom huma eliġibbli wkoll.

Kull Gift Pack fih:

 • Voucher li bih tista’ tiġbor ħames gadgets oħra għall-konservazzjoni tal-ilma b’xejn! Preżenta dan il-voucher flimkien ma’ ID Card ta’ xi ħadd li jgħix f’darek fuq il-Mobile Unit jew fiċ-Ċentru tal-Informazzjoni tal-Kampanja, sabiex issarraf kit għall-konservazzjoni tal-Ilma.
 • Issib scraper li permezz tagħha tkun tista’ tnaddaf zlazi jew xaħmijiet żejda minn fuq il-platti qabel ma tpoġġihom fid-dishwasher, minflok tlaħlaħhom. B’hekk frankajt madwar 9 litri t’ilma fil-minuta li jikkonsma vit miftuħ.
 • Gadget għall-konservazzjoni tal-ilma li tista’ tinstalla mal-vit tal-kċina sabiex ittejjeb l-effiċjenza fil-konsum tal-ilma. Ser issib ukoll ktejjeb bl-istruzzjonijiet – klikkja hawn biex tara l-istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni.

Mhux dejjem inkun id-dar!

Jekk ma tkunx id-dar, tinkwieta xejn! Ser inħallulek nota sabiex navżawk li ġejna sa għandek u ma sibnikx. Din in-nota tkun tista’ tippreżentaha flimkien mal-karta tal-identità fuq il-Mobile Unit tagħna jew fic-Ċentru tal-Informazzjoni tal-Kampanja, sabiex issarraf il-Gift Pack u l-Kit għall-konservazzjoni tal-Ilma tiegħek.

Mistoqsijiet Frekwenti

Ilma – Ibda Minnek

Kif qed isiru t-tours fil-lokalitajiet?

Bħalissa, it-tim tagħna qiegħed iqassam il-‘Water be the Change Gift Packs’fid-djar tal-lokalitajiet kollha f’Malta u Għawdex. F’każ li meta niġu biex nagħmlu d-distribuzzjoni, int ma tkunx id-dar, se nkunu qed inħallulek nota fil-kaxxa tal-ittri tiegħek, biex ninfurmawk li ġejna f’darek u ma fetħilna ħadd, filwaqt li ssib istruzzjonijiet dwar x’tista’ tagħmel biex tiġbor il-‘Water be the Change Gift Pack’ u l-kit.

Aqra Iktar

Kif nista’ nikseb vawċer?

Il-gift pack mill-kampanja nazzjonali ‘L-ILMA – Ibda Minnek’, li qed jitqassmu fid-djar, kollha għandhom vawċer. F’każ li ma tkunx id-dar fil-ħin li niġu biex nagħmlu d-distribuzzjoni, aħna nieħdu ħsieb li nimpostaw nota biex ninfurmawk li ġejna għandek iżda ma stajniex nagħtuk dawn il-‘Water be the Change Gift Pack’ u l-kit. Din in-nota fiha struzzjonijiet dwar x’għandek tagħmel biex tiġbor il-‘Water be the Change Gift Pack’ u l-kit mill-Water Mobile Unit jew minn GĦAJN, miċ-Ċentru tal-Informazzjoni tal-Kampanja.

Minn fejn nista’ nsarraf il-vawċer tiegħi/in-nota li tgħidlek li d-distribuzzjoni ma tkunx saret?

Il-vawċers u n-nota li nkunu mpostajnielek biex ninfurmawk li ma stajniex nagħmlu d-distribuzzjoni tal-‘Water be the Change Gift Pack’, jistgħu jissarrfu mill-Water Mobile Unit, jew minn GĦAJN, iċ-Ċentru tal-Informazzjoni tal-Kampanja, ir-Rabat. Għal aktar dettalji rigward il-lokalitajiet tal-Water Mobile Unit u fuq iċ-Ċentru tal-Informazzjoni tal-Kampanja favur il-konservazzjoni tal-ilma, tista’ żżur: hawn.

X’inhu l-‘Water Conservation Kit’?

Fil-‘Water Conservation Kit; għandek issib ħames aġġeġġi li jgħinuk tiffranka u tikkonserva l-ilma f’darek.

Dan il-kit jikkonsisti f’:

 1. Handheld Showerhead
 2. Dual Spray Swivel Faucet Aerator
 3. Dual Thread Aerator
 4. Shower on-off switch
 5. Flushing Tank Bag – Hippo Bag

Eliġibbli biex nipparteċipa f’din il-kampanja?

Il-kriterji sabiex tkun eliġibbli huma:

 

 1. Jekk toqgħod fir-residenza imma l-kont mal-ARMS mhuwiex fuqek, hu importanti li:

(eż. f’każ li persuna tiġbor il-kit f’isem is-sieħeb/sieħba tagħha jew it-tfal li jgħixu fl-istess proprjetà jiġu biex jiġbru l-kit għan-nom tal-ġenituri tagħhom)

– L-indirizz fuq il-karta tal-identità jkun jaqbel

– Il-karta tal-identità ta’ sid il-kont bl-indirizz li jabel ma’ dak ta’ fuq il-kont

– Il-kont tal-ARMS

 

 1. Jekk ma toqgħodx fl-istess dar imma qed tiġbor il-kit f’isem persuna oħra

(eż. bint li tirrisjedi f’residenza differenti iżda qed tiġbor il-kit f’isem ġenitur anzjan tagħha)

– Sintendi, m’hemmx bżonn li l-indirizz fuq il-karta tal-identità tiegħek ikun jaqbel ma’ ta’ dak ta’ fuq il-kont tal-ARMS

– Il-karta tal-identità ta’ min għandu l-kont mal-ARMS irid ikollha indirizz li jkun jaqbel mal-istess kont tal-ARMS

– Il-kont tal-ARMS tar-residenza eliġibbli

 

 1. Kirja fit-tul bil-kont tal-ARMS ikun fuq il-persuna li tkun qed tikri u l-karta tal-identità tkun taqbel mal-istess kont tal-ARMS

– Karta tal-identità tal-persuna li tkun qed tikri

– L-indirizz li jkun qed jidher fuq il-kont tal-ARMS ikun tal-persuna li tkun qed tikri

(f’każ li l-kont ikun fuq sid il-post li qed jinkera, il-persuna li tkun qed tikri jeħtieġ li ġġib kopja tal-karta tal-identità tas-sid (detentur tal-kont), il-karta tal-identità tal-persuna li qed tikri trid tkun taqbel mal-indirizz li jidher fuq il-kont tal-ARMS u l-kont tal-ARMS irid ikollu indirizz tar-residenza eliġibbli.)

Jekk għadni ma rċevejtx vawċer, x’għandi nagħmel?

Jekk għadek ma rċevejt ebda vawċer, għandek tirċievi nota bil-posta biex ninfurmawk li ma stajniex nagħmlu d-distribuzzjoni f’darek jew nibagħtulek email. Din in-nota jkun fiha struzzjonijiet ċari dwar x’għandek tagħmel: Mur fil-Water Mobile Unit u ħu miegħek in-nota li tirċievi, il-kont tal-ARMS u l-karta tal-identità tiegħek, jew minflok tista’ tagħżel li tmur l-Uffiċċju ta’ Informazzjoni tal-kampanja ‘L-Ilma – Ibda Minnek’ fir-Rabat.

Jien qed nikri fejn noqgħod. Xorta jien eliġibbli għal din il-kampanja?

Iva jekk qed tgħix f’kera fit-tul, sakemm il-karta tal-identità tiegħek hi Maltija (jew ikollok karta tal-identità apposta u li tkun maħruġa għal ċittadini mhux ta’ nazzjonalità Maltija li, iżda, għandhom ir-residenza tagħhom f’Malta). F’dan il-każ, ikollok bżonn iġġib il-karta tal-identità tiegħek bl-indirizz tal-post eligibli, kopja tal-kont tal-ARMS u l-karta tal-identità ta’ sid il-propjetà (jew kopja).

Jekk għadni ma rċevejtx vawċer, x’għandi nagħmel?

Tista’ tiġbor il-kit mill-Uffiċċju ta’ Informazzjoni tagħna tal-kampanja ‘L-Ilma – Ibda Minnek’ fir-Rabat, u li jiftaħ kuljum (inkluż fit-tmiem il-ġimgħa u festi pubbliċi) u mill-Water Mobile Unit, nhar ta’ Ġimgħa, Sibt u Ħadd mid-9am sal-5pm, jew skont il-lokalità ta’ fejn ikun jinsab il-Water Mobile Unit. Għal-lista sħiħa tal-postijiet fejn hemm żjara pjanata tal-Water Mobile Unit, flimkien mal-ħinijiet tal-ftuħ, żur hawn.

Mobile Unit

X’għandi bżonn inġib miegħi meta nżur il-Mobile Unit biex niġbor il-kit tiegħi?

Jekk iġġib l-oġġetti mniżżla hawn, fi kwalunkwe mit-tliet punti t’hawn taħt, ikun biżżejjed:

 1. Il-vawċer u l-karta tal-identità tiegħek. Hu importanti li l-isem u l-indirizz fuq il-karta tal-identità jkunu jaqblu mad-dettalji fuq il-kont tal-ARMS; inkella jkollok iġġib il-karta tal-identità li jkollha d-dettalji li jaqblu.
 2. In-nota li tkun sibt fil-posta, biex infurmajniek li ma stajniex nagħmlu d-distribuzzjoni tal-kit f’darek u l-karta tal-identità tiegħek.
 3. Il-kont tal-ARMS (hu importanti li tassigura li dan il-kont ikun immarkat bħala ‘Residenzjali’) u l-karta tal-identità tiegħek.

Meta l-Mobile Unit ikun qed iżur il-lokalità tiegħi, m’għandix ħin biex niġbor il-kit tiegħi għall-konservazzjoni tal-ilma. Jista’ xi ħadd jiġbru f’ismi?

Iva. Il-persuna li żżur l-Water Mobile Unit għandha ġġib il-karta tal-identità tagħha stess, flimkien mal-affarijiet imsemmija hawn fuq li jappartjenu lilek.

Nista’ ninstalla l-apparat jien stess?

L-istruzzjonijiet li għandek bżonn biex tinstalla l-apparat tal-ilma jistgħu jinstabu f’ dawn il-links:

Gift pack: https://ilma.org.mt/waterconservationgiftpackinstructions/

Kit għall-Iffrankar tal-Ilma: https://ilma.org.mt/waterconservationkitinstructions/

Għaliex għandi ninstalla dawn l-aġġeġġi?

L-iskop ta’ dawn l-aġġeġġi hu li wieħed jiffranka l-ilma. Meta tinstalla dawn l-aġġeġġi, tkun tista’ tnaqqas il-kontijiet tal-ilma tiegħek. Jekk tkun tixtieq tixtri aktar minn dawn l-aġġeġġi, tista’ tagħmel dan bi prezz raġonevoli mingħand ħanut taż-żebgħa (ironmongery) jew online.

Kif tista’ tikkonserva l-ilma permezz ta’ dawn l-aġġeġġi?

L-aerator u x-showerhead joħolqu bżieżaq tal-arja fil-fluss tal-ilma. Dan il-proċess jgħin biex titnaqqas l-ammont tal-fluss tal-ilma imma mhux il-pressa u eventwalment tkun qed tikkonserva l-ilma fid-dar tiegħek.

Ix-‘Shower on-off Switch’ jirregola l-fluss tal-ilma, u jippermetti lill-persuna li tkun qed tużah biex tissettja b’mod xieraq it-temperatura tal-ilma mill-mixer tax-xawer tiegħek. B’dan il-mod, it-temperatura tal-ilma tinżamm kostanti u ma tkun qed taħli l-ebda ilma meta terġa’ tiftaħ il-fluss tal-ilma, għaliex it-temperatura tkun diġà regolata.

Il-‘ Flushing Tank Bag iżomm fih volum ta’ spazju ġewwa l-flushing tiegħek, u b’hekk tkun qed tnaqqas l-ammont ta’ ilma meħtieġ biex timla l-flushing. Xorta waħda se jibqa’ jkollok ammont ta’ ilma adegwat meta tiġi biex tifflaxxja mit-toilet tiegħek.

L-aerator li għandi ma jidħolx fil-vit tal-ilma tiegħi. X'nista’ nagħmel?

L-aerator kollha għandhom woxers ġo fihom stess, li jistgħu jitneħħew biex tiżvela dak li ngħidulu ‘female thread’. L-arjaturi huma standard tal-UE u fuq in-naħa ta’ barra għandhom male thread u fuq in-naħa ta’ ġewwa għandhom female thread, meta jitneħħew il-woxers ġewwa. Tista’ wkoll tinstalla dan l-arjatur fuq kwalunkwe vit ieħor fid-dar tiegħek fejn tkun qed toqgħod.

Għandi iktar minn kamra tal-banju waħda. Nista’ nikseb aktar kits għall-Konservazzjoni tal-Ilma?

Qed inqassmu kit wieħed lil kull residenza primarjaf’Malta u Għawdex. Madankollu, jekk tixtieq tixtri aktar aġġeġġi, dawn kollha jistgħu jinxtraw bi prezz raġonevoli ħafna  mill-ħwienet taż-żebgħa komuni (ironmongery) jew online.

Apparti r-residenza primarja tiegħi, jien għandi proprjetà oħra fejn nirċievi wkoll kont ieħor tal-ilma. Jien eliġibbli għat-tnejn?

Il-proprjetajiet kollha li jirċievu kontijiet tal-ARMS, li huma mmarkati bħala ‘Residenzjali’ u li jindikaw in-numru ta’ residenti, huma eliġibbli (Jekk jogħġbok irreferi għall-parti tan-naħa ta’ fuq, fuq il-lemin tal-kont tiegħek). Jekk il-kont huwa mmarkat bħala ‘Domestiku’, u huwa residenzjali, iżda n-numru ta’ residenti huwa ‘0’, jew m’għandux numru, allura dik ir-residenza mhix eliġibbli. Għal aktar mistoqsijiet u informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq in-numru tat-telefon tagħna li hu bla ħlas 80072337 jew ibghat email fuq [email protected].

Avvenimenti

Iċ-Ċentru ta’ Informazzjoni tal-Kampanja

Għal kull informazzjoni dwar il-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma

Sajf

8:00am – 1:00pm

Xitwa

8:00am – 4:15pm

(Tmiem il-ġimgħa u Festi pubbliċi inklużi)

The Malta Book Festival 2022

MFCC, Ta’ Qali

L-erbgħa, 23 ta’ Novembru – il-ħadd, 27 ta’ Novembru

 

Festa Ħelu

Ħal Tarxien

Il-Ħadd, 27 ta’ Novembru

 

Lokalitajiet li żorna

L-Isla

Location: Quddiem il-Knisja ta' Marija Bambina

Dates: Il-Ġimgħa 17 - Il-Ħadd 19 ta' Jannar 2020

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Birgu

Location: Misraħ ir-Rebħa

Dates: Il-Ġimgħa 24 - l-Ħadd 26 ta' Jannar 2020

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Kalkara

Location: Triq Luigi Pisani, parkeġġ tal-kunsill lokali

Dates: Il-Ġimġħa 31 ta' Jannar - is-Sibt 1 ta' Frar 2020

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Żabbar

Location: Triq Dr.Francis Chetcuti

Dates: Il-Ġimgħa 21 ta' Frar - Il-Ħadd 23 ta' Frar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Ix-Xgħajra

Location: Dawret ix-Xatt, kantuniera ma' Triq il-Knisja

Dates: Il-Ġimġħa 28 ta' Frar - Il-Ħadd 1 ta' Marzu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Fgura

Location: Triq Vjal Kottoner, kantuniera ma' Triq Cospicua

Dates: Il-Ġimġħa 13 ta' Marzu - Il-Ħadd 15 ta' Marzu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Pietà

Location: Pjazza San Luqa

Dates: Il-Ġimġħa 10 ta' Lulju - Il-Ħadd 12 ta' Lulju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Mosta

Location: Triq id-Dawr (Ta Mlit)

Dates: Il-Ġimġħa 17 ta' Lulju - Il-Ħadd 19 ta' Lulju - Il-Ġimġħa 24 ta' Lulju - Il-Ħadd 26 ta' Lulju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Naxxar

Location: Pjazza tan-Naxxar. quddiem il-knisja parrokjali

Dates: Il-Ġimgħa 31 ta' Lulju - Il-Ħadd 2 ta' Awissu, Il-Ġimgħa 7 ta' Awissu - Il-Ħadd 9 ta' Awissu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

San Pawl il-Baħar, Qawra, Buġibba

Location: Triq San Pawl, Xemxija, il-parking fejn il-Masgar Olimpiku.

Dates: Il-Ġimgħa 21 ta' Awissu - Il-Ħadd 23 ta' Awissu, Il-Ġimgħa 28 ta' Awissu - Il-Ħadd 30 ta' Awissu, Il-Ġimgħa 4 ta' Settembru - Il-Ħadd 6 ta' Settembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Marsaskala

Location: Triq L-Isfar, fejn l-iskola

Dates: Il-Ġimgħa 11 ta' Settembru - Il-Ħadd 13 ta' Settembru, Il-Ġimgħa 18 ta' Settembru - Il-Ħadd 20 ta' Settembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Birkirkara

Location: Triq G. Galea kantuniera ma' Triq Emanuel Bejnamin Vella, fejn iċ-Ċentru ta' Santa Marija

Dates: Il-Ġimgħa 25 ta' Settembru - Il-Ħadd 27 ta' Settembru, Il-Ġimgħa 2 ta' Ottubru - Il-Ħadd 4 ta' Ottubru, Il-Ġimgħa 9 ta' Ottubru - Il-Ħadd 11 ta' Ottubru

Time: 9:00hrs - 17:00hrs

San Ġwann

Location: Vjal Rihan (fejn il-Knijsja)

Dates: Il-Ġimgħa 16 ta' Ottubru - Il-Ħadd 18 ta' Ottubru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Swieqi

Location: Triq Ta' l-Ibrag, (Fejn il-knsija tal-immakulata)

Dates: Il-Ġimgħa 23 ta' Ottubru - Il-Ħadd 25 ta' Ottubru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Pembroke

Location: Misrah il-Paċi, Pembroke (fejn il-bus stop, faċċata tal-knisja)

Dates: Il-Ġimgħa 30 ta' Ottubru - Il-Ħadd 1 ta' Novembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

San Ġiljan

Location: Tigullio parking area, fejn id-depot tal-pulizija

Dates: Il-Ġimgħa 6 ta' Novembru - Il-Ħadd 8 ta' Novembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Sliema

Location: Tigne Seafont/The Strand (l-ewwel ġimgħa) - Triq Sir Adrian Dingli kantuniera ma' Triq Ġuze Howard (tieni ġimgħa)

Dates: Il-Ġimgħa 13 ta' Novembru - Il-Ħadd 15 ta' Novembru, Il-Ġimgħa 20 ta' Novembru - Il-Ħadd 22 ta' Novembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Gżira

Location: Triq tas-Sliema, Gzira (fil-parking hdejn id-dwal traffiku)

Dates: Il-Ġimgħa 27 ta' Novembru - Il-Ħadd 29 ta' Novembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Msida

Location: Xatt l-Imsida/Pjazza, faċċata tal'ghassa tal-pulizija

Dates: Il-Ġimgħa 4 ta' Diċembru - Il-Ħadd 6 ta' Diċembru

Time: 9:00hrs - 17:00hrs

Ta’ Xbiex

Location: Triq il-Prinċipessa Margerita, naqra 'il fuq mix-showroom tal-Volkswagen

Dates: Il-Ġimgħa 11 ta' Diċembru - Il-Ħadd 13 ta' Diċembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Marsa

Location: Triq is-Salib tal-Marsa, (fejn il-knisja tat-Trinita Imqaddsa)

Dates: Il-Ġimgħa 8 ta' Jannar - Il-Ħadd 10 ta' Jannar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Ħamrun

Location: Triq Joseph Abela Scolaro, Hamrun (oppost ta' l-iskola)

Dates: Il-Ġimgħa 15 ta' Jannar - Il-Ħadd 17 ta' Jannar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Paola

Location: Pjazza A. De Paule, (oppost tal-BOV)

Dates: Il-Ġimgħa 22 ta' Jannar - Il-Ħadd 24 ta' Jannar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Santa Luċija

Location: Triq Inez Soler (wara il-knisja)

Dates: Il-Ġimgħa 29 ta' Jannar - Il-Ħadd 31 ta' Jannar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Żurrieq

Location: Misraħ Mattia Preti (Triq Pietru Pawl Saydon)

Dates: Il-Ġimgħa 5 ta' Frar - Il-Ħadd 7 ta' Frar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Qrendi

Location: Triq Antonio Chircop

Dates: Il-Ġimgħa 12 ta' Frar - Il-Ħadd 14 ta' Frar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Mqabba

Location: Triq Karmenu Ciantar (fejn il-knisja)

Dates: Il-Ġimgħa 19 ta' Frar - Il-Ħadd 21 ta' Frar

Time: 9:00hrs - 17:00hrs

Ħal-Kirkop

Location: Pjazza Żerniq

Dates: Il-Ġimgħa 26 ta' Frar - Il-Ħadd 28 ta' Frar

Time: 9:00hrs - 17:00hrs

Ħal-Tarxien

Location: Triq Santa Marija (faċċata tal-kunsill lokali)

Dates: Il-Ġimgħa 26 ta' Marzu - Il-Ħadd 28 ta' Marzu

Time: 9:00hrs - 17:00hrs

Santa Venera

Location: Misraħ il-Kebbies (triq il-fanali)

Dates: Il-Ġimgħa 30 ta' April - Il-Ħadd 2 ta' Mejju

Time: 9:00hrs - 17:00hrs

Furjana

Location: Pjazza Papa Gwanni XXIII

Dates: Il-Ġimgħa 7 ta' Mejju - Il-Ħadd 9 ta' Mejju

Time: 9:00hrs - 17:00hrs

Valletta

Location: Pjazza San Ġorġ

Dates: Il-Ġimgħa 14 ta' Mejju - Il-Ħadd 16 ta' Mejju

Time: 9:00hrs - 17:00hrs

Ħal Safi

Location: Triq Santa Marija (fejn il-każin tal-banda)

Dates: Il-Ġimgħa 21 ta' Mejju- Il-Ħadd 23 ta' Mejju

Time: 9:00hrs - 17:00hrs

Victoria, Rabat Gozo

Location: Pjazza l-Indipendenza (it-Tokk)

Dates: Il-Ġimgħa 4 ta' Ġunju - Is-Sibt 5 ta' Ġunju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Fontana, Gozo

Location: Triq ta' Muleejja

Dates: Il-Ħadd 6 ta' Ġunju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Ghasri, Gozo

Location: Pjazza s-Salvatur kantuniera ma' Triq Dun Caruana

Dates: Il-Ġimgħa 11 ta' Ġunju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Zebbuġ, Gozo

Location: Pjazza l-Assunta, kantuniera ma' Triq il-Knisja

Dates: Is-Sibt 12 ta' Ġunju - Il-Ħadd 13 ta' Ġunju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Xaghra, Gozo

Location: Triq il-Mitħna

Dates: Il-Ġimgħa 18 ta' Ġunju - Il-Ħadd 20 ta' Ġunju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Għarb, Gozo

Location: Triq Frenċ ta’ l-Għarb

Dates: Il-Ġimgħa 25 ta' Ġunju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

San Lawrenz, Gozo

Location: Triq San Lawrenz kantuniera ma' Triq il-Wileġ

Dates: Is-Sibt 26 ta' Ġunju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Kerċem, Gozo

Location: Triq il-Horg kantuniera ma' Triq is-Summien

Dates: Il-Ħadd 27 ta' Ġunju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Munxar, Gozo

Location: Triq Spir Gauci kantuniera ma' Triq Tarsu

Dates: Il-Ġimgħa 2 ta' Lulju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Sannat, Gozo

Location: Triq ta' Ċenċ

Dates: Is-Sibt 3 ta' Lulju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Xewkija, Gozo

Location: Pjazza San Ġwann Battista

Dates: Il-Ħadd 4 ta' Lulju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Nadur, Gozo

Location: Triq il-Knisja

Dates: Il-Ġimgħa 9 ta' Lulju - Il-Ħadd 11 ta' Lulju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Qala, Gozo

Location: Pjazza San Ġuzepp

Dates: Il-Ġimgħa 16 ta' Lulju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Għajnsielem, Gozo

Location: Pjazza Madonna ta’ Loreto

Dates: Is-Sibt 17 ta' Lulju - Il-Ħadd 18 ta' Lulju

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Attard

Location: Triq il-Mosta kantuniera ma' Triq ir-Rand, H'Attard (fejn is-skola tal-primarja, fejn il-BOV)

Dates: Il-Ġimgħa 30 ta' Lulju - Il-Ħadd 1 ta' Awissu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Siġġiewi

Location: Pjazza San Nikola (Triq il-Lewza, fejn il-kunsill lokali)

Dates: Il-Ġimgħa 6 ta' Awissu - Il-Ħadd 8 ta' Awissu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Birżebbuġa

Location: Misraħ tal-Pajtier, Triq sant'Anġlu

Dates: Il-Ġimgħa 20 ta' Awissu - Il-Ħadd 22 ta' Awissu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Marsaxlokk

Location: Triq il-Kavallerizza (fejn il-ground tal-football)

Dates: Il-Ġimgħa 27 ta' Awissu - Il-Ħadd 29 ta' Awissu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Għargħur

Location: Dettalji aktar tard

Dates: Il-Ġimgħa 3 ta' Settembru - Il-Ħadd 5 ta' Settembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Luqa

Location: Triq il-Knisja (fejn il-knisja ta Sant'Andrija)

Dates: Il-Ġimgħa 10 ta' Settembru - Il-Ħadd 12 ta' Settembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Gudja

Location: Triq San Mark (faċċata tal-iskola primarja/Ġnien Raymond Caruana)

Dates: Il-Ġimgħa 17 ta' Settembru - Is-Sibt 18 ta' Settembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Għaxaq

Location: Triq id-Dejl (fejn Ġnien Dawret Ħal-Ghaxaq)

Dates: Il-Ġimgħa 24 ta' Settembru - Il-Ħadd 26 ta' Settembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Ħaż-Żebbuġ

Location: Misraħ San Filippu

Dates: Il-Ġimgħa 8 ta' Ottubru - Il-Ħadd 10 ta' Ottubru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Ħaż-Żebbuġ

Location: Triq Ganni Bonnici

Dates: Il-Ġimgħa 15 ta' Ottubru - Il-Ħadd 17 ta' Ottubru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Ħal-Qormi

Location: Triq ir-Rebbiegha

Dates: Il-Ġimgħa 22 ta' Ottubru - Il-Ħadd 24 ta' Ottubru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Ħal-Qormi

Location: Triq il-Vitorja

Dates: Il-Ġimgħa 29 ta' Ottubru - Il-Ħadd 31 ta' Ottubru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Ħad-Dingli

Location: Misraħ Ġuże Abela fi Triq Għar Bittija (fejn il-knisja)

Dates: Il-Ġimgħa 5 ta' Novembru - Il-Ħadd 7 ta' Novembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Mdina

Location: Howard Gardens parking area (fejn il-bandli tas-Saqqaja)

Dates: Il-Ġimgħa 12 ta' Novembru - Il-Ħadd 14 ta' Novembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Rabat

Location: Ġnien San Duminku fi Triq Ġorg Borġ Olivier

Dates: Il-Ġimgħa 19 ta' Novembru - Il-Ħadd 21 ta' Novembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Mtarfa

Location: Triq l-Arloġġ

Dates: Il-Ġimgħa 26 ta' Novembru - Il-Ħadd 28 ta' Novembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Mġarr

Location: Triq Kurat Chetcuti (fejn il-Knisja)

Dates: Il-Ġimgħa 3 ta' Diċembru - Il-Ħadd 5 ta' Diċembru

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Mellieħa

Location: Triq l-Għoljiet (fejn Triq il-Kbira)

Dates: Il-Ġimgħa 7 ta' Jannar - Il-Ħadd 10 ta' Jannar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Mellieħa

Location: Triq Qasam Barrani (faċċata tal-ground tal-football)

Dates: Il-Ġimgħa 11 ta' Frar - Il-Ħadd 13 ta' Frar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Żejtun

Location: Triq Toni Zahra (fejn is-skate park)

Dates: Il-Ġimgħa 18 ta' Frar - Il-Ħadd 20 ta' Frar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Żejtun

Location: Triq San Girgor (fejn il-kappella ta' San Girgor)

Dates: Il-Ġimgħa 25 ta' Frar - Il-Ħadd 27 ta' Frar

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Balzan

Location: Pjazza Bertu Fenech (fejn il-knisja)

Dates: Il-Ġimgħa 4 ta' Marzu - Il-Ħadd 6 ta' Marzu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Lija

Location: Misraħ tat-Transfigurazjoni fi Triq Sir Ugo Mifsud

Dates: Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu - Il-Ħadd 13 ta' Marzu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Iklin

Location: Triq Ġuże Bonniċi kantuniera ma' Triq Dun Karl

Dates: Il-Ġimgħa 18 ta' Marzu - Il-Ħadd 20 ta' Marzu

Time: 09:00hrs - 17:00hrs

Avvenimenti passati

Żejt iż-Żejtun

Żejtun, Malta

28/09/2019-29/09/2019

Ġenna ta’ Ġonna

Floriana, Malta

13/10/2019

Festival taċ-Ċikkulata

Il-ħdax-il edizzjoni tal-Festival taċ-Ċikkulata ġewwa l-Ħamrun

Ħamrun, Malta

26/10/2019 6:00pm – 11:00pm

Milied Mellieħi

Mellieħa, Malta

20/12/2019-22/12/2019

Festa Ċitru

Lija, Malta

02/02/2020 10:00am – 5:00pm

Konferenza: L-Irrigazzjoni Effiċjenti tal-Ilma

Attendi din il-konferenza sabiex titgħallem aktar dwar metodi ta’ irrigazjoni innovattivi.

Corinthia Palace Hotel and Spa, Ħ’Attard, Nhar l’Erbgħa 19 ta’ Frar

Ħ’Attard, Malta

8:30am – 2:00pm

Science in the City – Online Festival

scienceinthecity.org.mt/

27 – 29/11/2019

Science in the City – Online school day

scienceinthecity.org.mt

16 ta’ Diċembru, 2020

Valletta Green Festival

Valletta, Malta

07/05/ – 11/05/2021

Fgura Car Free Day 2021

Triq Hompesch, Fgura

19th September 2021

European Heritage Day 2021

Għajn National Water Conservation, Triq Għajn Qajjet, Rabat, Malta

Is-Sibt, 2 ta’ Ottubru  sal-Ħadd, 3 ta’ Ottubru, 2021

The Home & Lifestyle Show

MFCC, Ta Qali. Il-Ħamis, 21 ta’ Ottubru sal-Ħadd, 24 ta’ Ottubru, 2021

Ħin tal-ftuħ:

Il-Ħamis sas-Sibt: 6.30pm – 11pm, Il-Ħadd: 10am – 9pm

Fgura Car Free Day 2021

Triq Hompesch, Fgura

19th September 2021

World Water Day

Info-point – Pjazza l-Assedju l-Kbir

Valletta, Malta

16/03/2022 – 22/03/2022

Earth Day – Green Fair

Majjistral Nature and History Park, Mellieħa

22/04/2022 – 24/04/2022

Valletta Green Festival 2022

Pjazza San Ġorġ, Valletta

28/04/2022 – 01/05/2022

AgriFair Malta 2022

MFCC, Ta’ Qali

20/05/2022 – 22/05/2022

www.agrifair.com.mt

10:00am – 10:00pm

EarthGarden Festival 2022

Ta’ Qali Picnic Area

03/06/2022 – 05/06/2022

żur is-sit: www.earthgarden.com.mt

Ritmu Music Festival

Barrakka ta’ Fuq

10/06/2022 – 11/06/2022

Ħin: 19:00-23:30

MFCC Trade Fair 2022

MFCC Ta’ Qali

23/06/2022 – 03/07/2022

Ħin: 18:30-23:00

Malta International Food Festival 2022

Pjazza Tritoni, Valletta

13-17/07/2022

Ħin: 18:00-23:30

Pinta Beer Festival

Pjazza Tritoni, Valletta

26-28/08/2022

MFCC Trade Fair 2022

MFCC Ta’ Qali

23/06/2022 – 03/07/2022

Ħin: 18:30-23:00

Żejt iż-Żejtun

Żejtun, Malta

24/09/2022 – 25/09/2022

Pinta Beer Festival

Pjazza Tritoni, Valletta

26-28/08/2022

Konsultazzjoni pubblika – It-tielet pjan nazzjonali għall-immaniġjar tal-ilma

Phoenicia Hotel, Valletta

07/10/2022

Ħin ta’ ftuħ: 9am – 2pm

 

Irkottafest 2022

Pjazza Żerniq, Kirkop

09/10/2022

Ħin ta’ ftuħ: 9am – 5pm

 

Home and Lifestyle Fair/Weddings Fair 2022

MFCC, Ta’ Qali

27-30/10/2022

Ħin ta’ ftuħ: Ħamis sas-Sibt: 6.30pm – 11:30pm,  il-Ħadd: 11:30am – 7:30pm

 

Wirt in-Natura

Il-Ħadd, 30 ta’ Ottubru, 2022

 

Ħin ta’ ftuħ: 1pm

 

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna