Nistgħu nirrispondu
l-mistoqsijiet tiegħek

Kemm jekk għandek mistoqsija taħraq li trid tweġiba għaliha jew inkella ltqajt ma’ xi problema relatata mal-ilma, se ssib it-tweġiba għaliha hawnhekk. Jekk il-mistoqsija tiegħek mhix Imwieġba hawn, inżel aktar ’l isfel biex tibgħat il-mistoqsija tiegħek u persuna teknika tagħmel kuntatt miegħek

GĦAJNUNA

M’għandix Ilma

Jekk għandek problema bl-ilma jew d-dranaġġ, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tista’ tkun li diġà taf biha. Iċċekkja l-paġna tal-Facebook tagħhom .

Jekk le kkuntattja lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.

Ħu azzjoni

Pressjoni baxxa tal-ilma

Jekk taqa’ l-pressjoni tal-ilma tiegħek ikkuntattja lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biex jiggwidawk skont il-każ.

Ħu azzjoni

Irrapporta tnixxija ta’ ilma

Kemm jekk l-ilma qed inixxi fid-dar jew barra (fit-triq jew f’passaġġ), il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma jagħtuk gwida pass pass dwar kif għandek issibha u tirrappurtaha.

Ħu azzjoni

Tappiera mkissra jew nieqsa

Jekk tara tappiera mkissra jew nieqsa jekk jogħġbok ipprova dawwar xi ħaġa magħha (fejn hu possibbli u mhux ta’ periklu) u rrapporta l-ħsara lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.

Jekk qed tkun ta’ periklu għat-traffiku jew għal min ikun għaddej fit-triq irrappurtaha wkoll lill-Pulizija.

Irrappurtaha

Drenaġġ imblukkat

Ma tafx fejn hemm il-problema jew min hu s-sid tal-katusa imblukkata? Toqgħodx taħsibha — il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma jistgħu jsibu dan u jsewwuha jekk ix-xogħol fil-pajp huwa tagħhom. Inkella jagħtuk parir jekk ix-xogħol fil-pajp huwa tiegħek.

Ħu azzjoni

Pajp mifqugħ

Rajt pajp tal-ilma mifqugħ? Ħu azzjoni malajr. Hemm xi affarijiet li tista’ tagħmel biex tnaqqas il-ħela tal-ilma u l-ħsara sakemm tissewwa.

Ara aktar

L-ilma tal-vit għandu xi ħaġa stramba

L-ilma tal-vit tiegħek għandu kulur mhux tas-soltu, għandu riħa jew togħma stramba?

Irrapporta

Il-bir tiegħek għandu bżonn jissewwa?

Għandek bir li jeħtieġ tiswija? Iċċekkja fis-sit tar-Regolatur għall-Enerġija u s-Servizzi tal-Ilma (REWS) għal iktar informazzjoni dwar l-iskema li għaddejja bħalissa.

Sir af aktar

Bawżer tal-Ilma

Trid tkun taf jekk il-bawżer li tuża hux reġistrat? Ikkuntattja lir-Regolatur għall-Enerġija u s-Servizzi tal-Ilma (REWS) biex issir taf aktar.

Kuntatt

Trid tiċċekkja jekk il-bawżer li tuża jipprovdilekx ilma tajjeb għax-xorb tal-ogħla klassi? Ikkuntattja lid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali biex issir taf aktar.

Ibgħat emailĊempel

Irrid napplika għal servizz tal-ilma ġdid fil-post tiegħi. Xi rrid nagħmel?

Jekk tixtieq tapplika għal servizz ġdid tal-ilma fid-dar jew fil-binja kummerċjali tiegħek ibda billi tniżżel l-applikazzjoni għal servizz ġdid tal-ilma u ħudha fl-uffiċini tal-ARMS jew ibgħat email fuq [email protected]. Huwa importanti li fejn qed jiġi mitlub is-servizz, il-pajpijiet neċessarji għall-ilma jkunu diġà mgħoddija, imma m’hemmx provvista minn barra. Għal aktar informazzjoni żur it-taqsima tal-FAQs tal-ARMS.

Sir af aktar

MISTOQSIJIET DWAR L-ILMA

Hija riżorsa skarsa l-ilma f’Malta?

L-iskarsezza tar-riżorsa tal-ilma f’Malta dejjem kienet realtà. Fil-fatt, dan kien enfasizzat fl-ewwel rapport dwar ir-riżorsa tal-ilma fil-gżejjer Maltin li jmur lura għal nofs is-sena 1500. Malta, bi klima semiarida, b’sajf niexef twil u xitwa mingħajr ħafna xita tikkontribwixxi għal disponibbiltà limtata tal-ilma naturali rinnovabbli. Is-sitwazzjoni tkompli tikkomplika ruħha bid-densità għolja fil-popolazzjoni tal-gżejjer li tiġġenera talba kbira għall-ilma, li jkompli jżid l-iskarsezza ta’ din ir-rizorsa.

Ftit figuri: In-Nazzjonijiet Uniti jikkunsidra 500m3 għal kull persuna kull sena ta’ ilma rinnovabbli b’mod naturali, bħala l-limitu minimu ta’ ilma. Il-livell preżenti fil-gżejjer Maltin huwa stmat għal 100m3 għal kull persuna kull sena, u dan ipoġġi lil Malta fost l-ewwel għaxar pajjiżi bi skarsezza ta’ ilma.

Malta għandha riżorsa tal-ilma ħelu?

Iva, Malta għandha riżorsa tal-ilma ħelu.

Minkejja li fil-gżejjer Maltin m’hemmx sistemi ta’ xmajjar kbar u permanenti, huma diversi l-widien, nixxigħat u għadajjar li wieħed isib l-ilma fihom matul is-sena. Il-preżenza tal-ilma f’dawn il-postijiet u l-għadajjar żgħar huma ta’ sostenn importanti għall-ekosistema endemika.

Ir-riżorsa prinċipali tal-ilma ħelu fil-gżejjer Maltin huwa l-ilma tal-pjan li jeżisti f’żewġ tipoloġiji: dak staġnat u dak fil-livell tal-baħar. Id-disponibbiltà tal-ilma tal-pjan dejjem kienet storikament issostni l-iżvilupp tal-ekonomija ta’ pajjiżna u għadha sal-ġurnata tal-lum riżorsa importanti fil-provvista tal-ilma.

Hemm ilma taħt l-art?

Iva, l-ilma li hemm taħt l-art jissejjaħ ilma tal-pjan.

L-ilma tal-pjan jifforma meta l-ilma jidħol fil-wiċċ tal-art u jimla l-vojt ta’ bejn il-blat (pori u/jew qsim). Il-ġeoloġija ta’ Malta tagħti lok għal żewġ tipi ta’ ilma tal-pjan – primarjament l-ilma tal-pjan li jinstab bejn il-ġebel tal-qawwi ta’ fuq u t-tafal, u l-ilma tal-pjan fil-livell tal-baħar fejn l-ilma ħelu jżomm fuq l-ilma tal-baħar fil-livell taż-żonqor. Iż-żewġ tipi ta’ ilma tal-pjan huma vulnerabbli ħafna għat-tniġġiż mill-wiċċ tal-art, filwaqt li ilma tal-pjan fil-livell tal-baħar huwa vulnerabbli għad-dħul tal-ilma tal-baħar b’reazzjoni għall-attivitajiet ta’ estrazzjoni.

X’inhuma l-affarijiet li jniġġżu r-riżors tal-ilma ħelu f’Malta?

L-affarijiet li jniġġżu l-ilma tal-pjan f’Malta huma diversi, imma kollha huma magħmula mill-attività tal-bniedem bħall-agrikoltura, l-industrija u attivitajiet oħra ta’ kuljum. Waħda mill-affarijiet l-iktar li tniġġeż l-ilma tal-pjan hija n-nitrat li primarjament joriġina mill-fertilizzazzjoni żejda fl-argrikoltura. Kontribut ieħor huwa mill-leakages mid-dranaġġ li jista’ jirriżulta wkoll mill-introduzzjoni ta’ affarijiet li jniġġżu li ġejjin mid-djar tagħna fis-sistema tal-ilma tal-pjan. Fosthom insibu l-prodotti tal-kura personali, mediċini u prodotti kimiċi oħra li nużaw ta’ kuljum. Fortunatament s’issa għadhom ma nstabux traċċi ta’ dan it-tip f’ilma tal-pjan ta’ Malta.

Minn fejn tiġi l-provvista tal-ilma ta’ Malta u min jibbenefika minnha?

Il-provvista tal-ilma frisk ta’ Malta tiġi minn dawn l-erba’ riżorsi: (i) ilma tal-pjan, (ii) ilma tal-baħar desalinat, (iii) ilma tax-xita u (iv) ilma msaffi. Dawn ir-riżorsi tal-ilma jintużaw biex jintlaħqu l-bżonnijiet tal-utenti tal-ilma li jiddependi għall-bżonnijiet tagħhom. Għalhekk l-ilma tal-pjan u l-ilma tal-baħar desalinat jintużaw għall-produzzjoni tal-ilma tax-xorb filwaqt li l-ilma tax-xorb, l-ilma msaffi u l-ilma tax-xita jintużaw għal għanijiet oħra fosthom l-agrikoltura u l-industrija.

Kemm nikkonsmaw Ilma?

B’kollox, il-Gżejjer Maltin jikkunsmaw madwar 60 miljun metru kubu tal-ilma kull sena, li madwar nofsu jintuża għax-xorb. Minħabba n-nuqqas ta’ riżorsi naturali ta’ ilma ħelu disponibbli, l-ilma tax-xorb f’Malta huwa taħlita ta’ ilma desalinizzat mill-impjanti tar-reverse osmosis u tal-ilma taħt l-art. Żieda fil-popolazzjoni u fil-livell tal-għajxien qed twassal għal żieda fid-domanda nazzjonali għall-ilma. L-ilma ħelu jintuża l-aktar fid-djar Maltin, fejn tintuża taħlita ta’ ilma tajjeb għax-xorb, ilma riċiklat u ilma tax-xita maħżun.

Ħafna jaħsbu li l-magna tal-ħasil hija l-aktar apparat fid-dar li juża ilma. Ir-realtà hi li l-aktar li jintuża ilma fid-dar huwa fil-kamra tal-banju. Il-flushing tat-toilet u x-showers f’daqqa huma kważi 70% tal-konsum tiegħek tal-ilma ta’ kuljum. Għalhekk, huma l-aqwa opportunità għal kulħadd biex naħlu inqas ilma u biex kulħadd isir aktar effiċjenti fil-mod kif juża l-ilma. Żomm għajnejk miftuħa għall-kit tal-konservazzjoni tal-ilma li qed titqassam bħala parti mill-kampanja, u għad-diversi ħjiliet fuq kif ma taħlix ilma. Ejja ħalli flimkien, inkunu l-bidla.

X’inhi gallarija tal-ilma u x’tagħmel?

Kull sena jittellgħu ftit aktar minn 14-il miljun metru kubu ta’ ilma tax-xorb mis-sorsi tal-ilma taħt l-art. Wieħed mis-sorsi ewlenin huwa l-gallariji tal-ilma taħt l-art f’Ta Kandja. Il-gallariji f’Ta’ Kandja huma madwar 97 metru taħt l-art u jinfetħu orizzontalment f’direzzjonijiet differenti minn xaft ċentrali li jiġbor l-ilma, għal eluf ta’ metri. Il-gallariji ta’ taħt l-art f’Ta’ Kandja u l-istazzjon tal-ippumpjar qegħdin fil-limiti tas-Siġġiewi. Dawn kienu l-aħħar sistemi tal-ilma taħt l-art u stazzjon tal-ippumpjar li nbnew, u tlestew fl-1963. B’kollox, din is-sistema tikkonsisti f’network ta’ gallariji ta’ 6.2 kilometri minn network totali ta’ 42 kilometru ta’ gallariji bħal dawn li jinsabu fi stazzjonijiet ta’ ppumpjar tal-ilma ta’ taħt l-art oħra taħt il-gżejjer Maltin. Stazzjonijiet tal-ippumpjar oħra importanti jinkludu dawk f’Ta’ Speranza, Ta’ Qali u Bakkja. Kull stazzjon jikkonsisti f’numru ta’ gallariji li jwasslu għax-xaft ċentrali li minnu jittieħed l-ilma għax-xorb mill-akwiferu tal-livell tal-baħar medju.

B’kollox hemm total ta’ 12-il stazzjon tal-ippumpjar u 134 toqba minn fejn jittieħed l-ilma u jsir ilma tajjeb għax-xorb permezz ta’ network sofistikat ta’ infrastruttura tal-ilma.

Kif tiġi żgurata l-kwalità tal-ilma tagħna?

Kull sena jittellgħu ftit aktar minn 14-il miljun metru kubu ta’ ilma tax-xorb mis-sorsi tal-ilma taħt l-art. Wieħed mis-sorsi ewlenin huwa l-gallariji tal-ilma taħt l-art f’Ta Kandja. Il-gallariji f’Ta’ Kandja huma madwar 97 metru taħt l-art u jinfetħu orizzontalment f’direzzjonijiet differenti minn xaft ċentrali li jiġbor l-ilma, għal eluf ta’ metri. Il-gallariji ta’ taħt l-art f’Ta’ Kandja u l-istazzjon tal-ippumpjar qegħdin fil-limiti tas-Siġġiewi. Dawn kienu l-aħħar sistemi tal-ilma taħt l-art u stazzjon tal-ippumpjar li nbnew, u tlestew fl-1963. B’kollox, din is-sistema tikkonsisti f’network ta’ gallariji ta’ 6.2 kilometri minn network totali ta’ 42 kilometru ta’ gallariji bħal dawn li jinsabu fi stazzjonijiet ta’ ppumpjar tal-ilma ta’ taħt l-art oħra taħt il-gżejjer Maltin. Stazzjonijiet tal-ippumpjar oħra importanti jinkludu dawk f’Ta’ Speranza, Ta’ Qali u Bakkja. Kull stazzjon jikkonsisti f’numru ta’ gallariji li jwasslu għax-xaft ċentrali li minnu jittieħed l-ilma għax-xorb mill-akwiferu tal-livell tal-baħar medju.

B’kollox hemm total ta’ 12-il stazzjon tal-ippumpjar u 134 toqba minn fejn jittieħed l-ilma u jsir ilma tajjeb għax-xorb permezz ta’ network sofistikat ta’ infrastruttura tal-ilma.

Kif nista’ naħli inqas ilma fis-sajf?

Minħabba s-sjuf twal u sħan tagħna, bi ftit ilma tax-xita, il-pjanti fil-ġonna tagħna għandhom rati għoljin ta’ evapotraspirazzjoni. Għalhekk, jekk għandek ġnien, jaf jagħmel aktar sens li tħawwel speċi li huma nattivi għal Malta, għax dawn ikunu mdorrijin fil-klima tagħna. Għandek tħawwel il-pjanti fir-rebbiegħa jew fil-ħarifa meta jkun hemm inqas bżonn li jissaqqew. Il-friegħi baxxi tas-siġar u l-arbuxxelli ħallihom hemmhekk billi dawn iħallu l-fdaltal-weraq jakkumula, u dan iżomm il-ħamrija aktar kiesħa u jnaqqas l-evaporazzjoni. Tista’ tibda munzell tal-kompost, li meta jintefa’ fil-ħamrija, ikabbar il-kapaċità tagħha ta’ kemm tiflaħ ilma. Jekk għandek pixxina, ikkunsidra li tgħattiha ħalli din tibqa’ nadifa u tipprevjeni li titlef l-ilma bl-evaporazzjoni. Qis li jkollok pompi ta’ riċirkulazzjoni, u għall-apparat li jimla mill-ġdid b’mod awtomatiku, iċċekkja kultant żmien biex tara li m’hemmx ilma jqattar.

Ġismek kemm għandu bżonn ilma f’jum sħun tas-sajf?

Waqt li t-temp jisħon, ġismek jibda jegħreq sabiex jirregola t-temperatura tiegħu. B’kollox, għandek madwar 2.6 miljun glandoli tal-għaraq jaħdmu biex iżommuk frisk billi joħorġulek il-fluwidi mill-pori. L-importanti huwa li tibqa’ timla dan in-nuqqas ta’ fluwidi. L-ammont ta’ ilma li hu tajjeb għal ġismek jiddependi minn diversi fatturi. Huwa ġeneralment rakkomandat li tixrob 8-10 tazzi tal-ilma kuljum jew bejn wieħed u ieħor 2 litri, speċjalment meta tkun fix-xemx. Oqgħod attent għas-sinjali tad-deidratazzjoni u ixrob ilma kemm hemm bżonn sabiex tevita problemi serji. Aħseb fil-konsum tal-ilma bħala bidla fil-mod kif tgħix ħajtek. Ħu flixkun tal-ilma miegħek kullimkien: ix-xogħol, l-iskola, u fil-karozza. Ixrob l-ilma ma’ kull ikla. Ibda l-ġurnata u spiċċaha b’tazza ilma. Jekk tikkommetti ruħek għal dawn il-bidliet żgħar, malajr iżżid il-konsum tiegħek tal-ilma u twaqqaf l-effetti tad-deitratazzjoni.

Kif nista’ naħli inqas ilma fis-sajf?

Minħabba s-sjuf twal u sħan tagħna, bi ftit ilma tax-xita, il-pjanti fil-ġonna tagħna għandhom rati għoljin ta’ evapotraspirazzjoni. Għalhekk, jekk għandek ġnien, jaf jagħmel aktar sens li tħawwel speċi li huma nattivi għal Malta, għax dawn ikunu mdorrijin fil-klima tagħna. Għandek tħawwel il-pjanti fir-rebbiegħa jew fil-ħarifa meta jkun hemm inqas bżonn li jissaqqew. Il-friegħi baxxi tas-siġar u l-arbuxxelli ħallihom hemmhekk billi dawn iħallu l-fdaltal-weraq jakkumula, u dan iżomm il-ħamrija aktar kiesħa u jnaqqas l-evaporazzjoni. Tista’ tibda munzell tal-kompost, li meta jintefa’ fil-ħamrija, ikabbar il-kapaċità tagħha ta’ kemm tiflaħ ilma. Jekk għandek pixxina, ikkunsidra li tgħattiha ħalli din tibqa’ nadifa u tipprevjeni li titlef l-ilma bl-evaporazzjoni. Qis li jkollok pompi ta’ riċirkulazzjoni, u għall-apparat li jimla mill-ġdid b’mod awtomatiku, iċċekkja kultant żmien biex tara li m’hemmx ilma jqattar.

Kif kien jinkiseb l-ilma frisk fil-passat?

Dari, il-bniedem kien jgħix qrib il-kosta u kulfejn kienu jinstabu nixxiegħat naturali, iżda aktar ma beda jghaddi z-zmien, tankijiet u ċisterni ġew kreati sabiex jaħżnu l-ilma speċjalment lil hinn mill-kosta. Uħud minn dawn imorru lura għall-perjodu Neolitiku. Dan kien il-mod kif il-komunità indiġena Maltija użat l-ilma tul l-istorja tagħha b’mod sostenibbli.

 

Kien meta waslu il-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann f’pajjiżna fl-1512 li l-limitazzjonijiet fil-kwantità tal-ilma ġew innutati u ddokumentati għall-ewwel darba. Kien innutat kif in-nixxiegħat kienu jonqsu tul ix-xhur tas-sajf u ħafna mil-ilma tajjeb għax-xorb kien jinżamm f’tankijiet. Wara l-wasla tagħhom, minhabba n-nuqqas ta ilma naturali, il-Kavallieri ħolqu leġislazzjoni li titlob il-kostruzzjoni ta’ ċistenra għall-ilma tax-xita ma’ kull binja ġdida fil-Belt Valletta. Apparti dan, fl-1610 inbena akwadott sabiex iwassal l-ilma fil-Kapitali l-ġdida. Dan kien jieħu l-ilma minn numru ta’ nixxiegħat tal-akwiferi fiż-żona tar-Rabat. Aktar tard inbena akwedott ieħor b’rizultat ta perjodu ta nixfa li sehh bejn 1834 u l-1841. Dan kien iwassal l-ilma fil-Kottonera u f’xi villaġġi oħrajn tal-madwar.

 

Dawn l-akwedotti u strutturi ta’ ħażna għall-ilma tax-xita servew bħala sors primarju għax-xorb lill-poplu Malti fis-seklu dsatax għalkemm xorta kien hemm xettiċiżmu dwar il-kwalità tal-ilma u l-kontaminazzjoni ta’ dan l-ilma minn żibel fit-toroq, żbroff ta’ drenaġġ, ħmieġ naturali tal-annimali eċċ. Sa dak z-zmien, l-akwedotti u l-istrutturi ta’ hazna ghall-ilma baqghu is-sors prinċipali għall-ilma tax-xorb sakemm id-domanda bdiet tikber tant li beda jiġi imtella’ l-ilma tal-pjan. Fit-tieni nofs tas-seklu dsatax bdew jithafru bjar mhux jittella l-ilma tal-pjan.

Minn hawn ‘l quddiem komplew jigu zviluppati boreholes u impjanti dedikati biex jittella l-ilma madwar il-pajjiż sabiex isir użu mill-ilma li hemm f’numru ta’ akwiferi u l-ilma tal-pjan.

Ma sibtx it-tweġiba li qed tfittex?
Ibagħtilna l-mistoqsija tiegħek

Ma sibtx it-tweġiba li qed tfittex?
Ibagħtilna l-mistoqsija tiegħek

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna