Nistgħu nirrispondu
l-mistoqsijiet tiegħek

Kemm jekk għandek mistoqsija taħraq li trid tweġiba għaliha jew inkella ltqajt ma’ xi problema relatata mal-ilma, se ssib it-tweġiba għaliha hawnhekk. Jekk il-mistoqsija tiegħek mhix Imwieġba hawn, inżel aktar ’l isfel biex tibgħat il-mistoqsija tiegħek u persuna teknika tagħmel kuntatt miegħek

GĦAJNUNA

M’għandix Ilma

Jekk għandek problema bl-ilma jew d-dranaġġ, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tista’ tkun li diġà taf biha. Iċċekkja l-paġna tal-Facebook tagħhom .

Jekk le kkuntattja lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.

Ħu azzjoni

Pressjoni baxxa tal-ilma

Jekk taqa’ l-pressjoni tal-ilma tiegħek ikkuntattja lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biex jiggwidawk skont il-każ.

Ħu azzjoni

Irrapporta tnixxija ta’ ilma

Kemm jekk l-ilma qed inixxi fid-dar jew barra (fit-triq jew f’passaġġ), il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma jagħtuk gwida pass pass dwar kif għandek issibha u tirrappurtaha.

Ħu azzjoni

Tappiera mkissra jew nieqsa

Jekk tara tappiera mkissra jew nieqsa jekk jogħġbok ipprova dawwar xi ħaġa magħha (fejn hu possibbli u mhux ta’ periklu) u rrapporta l-ħsara lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.

Jekk qed tkun ta’ periklu għat-traffiku jew għal min ikun għaddej fit-triq irrappurtaha wkoll lill-Pulizija.

Irrappurtaha

Drenaġġ imblukkat

Ma tafx fejn hemm il-problema jew min hu s-sid tal-katusa imblukkata? Toqgħodx taħsibha — il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma jistgħu jsibu dan u jsewwuha jekk ix-xogħol fil-pajp huwa tagħhom. Inkella jagħtuk parir jekk ix-xogħol fil-pajp huwa tiegħek.

Ħu azzjoni

Pajp mifqugħ

Rajt pajp tal-ilma mifqugħ? Ħu azzjoni malajr. Hemm xi affarijiet li tista’ tagħmel biex tnaqqas il-ħela tal-ilma u l-ħsara sakemm tissewwa.

Ara aktar

L-ilma tal-vit għandu xi ħaġa stramba

L-ilma tal-vit tiegħek għandu kulur mhux tas-soltu, għandu riħa jew togħma stramba?

Irrapporta

Il-bir tiegħek għandu bżonn jissewwa?

Għandek bir li jeħtieġ tiswija? Iċċekkja fis-sit tar-Regolatur għall-Enerġija u s-Servizzi tal-Ilma (REWS) għal iktar informazzjoni dwar l-iskema li għaddejja bħalissa.

Sir af aktar

Bawżer tal-Ilma

Trid tkun taf jekk il-bawżer li tuża hux reġistrat? Ikkuntattja lir-Regolatur għall-Enerġija u s-Servizzi tal-Ilma (REWS) biex issir taf aktar.

Kuntatt

Trid tiċċekkja jekk il-bawżer li tuża jipprovdilekx ilma tajjeb għax-xorb tal-ogħla klassi? Ikkuntattja lid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali biex issir taf aktar.

Ibgħat emailĊempel

Irrid napplika għal servizz tal-ilma ġdid fil-post tiegħi. Xi rrid nagħmel?

Jekk tixtieq tapplika għal servizz ġdid tal-ilma fid-dar jew fil-binja kummerċjali tiegħek ibda billi tniżżel l-applikazzjoni għal servizz ġdid tal-ilma u ħudha fl-uffiċini tal-ARMS jew ibgħat email fuq [email protected]. Huwa importanti li fejn qed jiġi mitlub is-servizz, il-pajpijiet neċessarji għall-ilma jkunu diġà mgħoddija, imma m’hemmx provvista minn barra. Għal aktar informazzjoni żur it-taqsima tal-FAQs tal-ARMS.

Sir af aktar

MISTOQSIJIET DWAR L-ILMA

Hija riżorsa skarsa l-ilma f’Malta?

L-iskarsezza tar-riżorsa tal-ilma f’Malta dejjem kienet realtà. Fil-fatt, dan kien enfasizzat fl-ewwel rapport dwar ir-riżorsa tal-ilma fil-gżejjer Maltin li jmur lura għal nofs is-sena 1500. Malta, bi klima semiarida, b’sajf niexef twil u xitwa mingħajr ħafna xita tikkontribwixxi għal disponibbiltà limtata tal-ilma naturali rinnovabbli. Is-sitwazzjoni tkompli tikkomplika ruħha bid-densità għolja fil-popolazzjoni tal-gżejjer li tiġġenera talba kbira għall-ilma, li jkompli jżid l-iskarsezza ta’ din ir-rizorsa.

Ftit figuri: In-Nazzjonijiet Uniti jikkunsidra 500m3 għal kull persuna kull sena ta’ ilma rinnovabbli b’mod naturali, bħala l-limitu minimu ta’ ilma. Il-livell preżenti fil-gżejjer Maltin huwa stmat għal 100m3 għal kull persuna kull sena, u dan ipoġġi lil Malta fost l-ewwel għaxar pajjiżi bi skarsezza ta’ ilma.

Malta għandha riżorsa tal-ilma ħelu?

Iva, Malta għandha riżorsa tal-ilma ħelu.

Minkejja li fil-gżejjer Maltin m’hemmx sistemi ta’ xmajjar kbar u permanenti, huma diversi l-widien, nixxigħat u għadajjar li wieħed isib l-ilma fihom matul is-sena. Il-preżenza tal-ilma f’dawn il-postijiet u l-għadajjar żgħar huma ta’ sostenn importanti għall-ekosistema endemika.

Ir-riżorsa prinċipali tal-ilma ħelu fil-gżejjer Maltin huwa l-ilma tal-pjan li jeżisti f’żewġ tipoloġiji: dak staġnat u dak fil-livell tal-baħar. Id-disponibbiltà tal-ilma tal-pjan dejjem kienet storikament issostni l-iżvilupp tal-ekonomija ta’ pajjiżna u għadha sal-ġurnata tal-lum riżorsa importanti fil-provvista tal-ilma.

Hemm ilma taħt l-art?

Iva, l-ilma li hemm taħt l-art jissejjaħ ilma tal-pjan.

L-ilma tal-pjan jifforma meta l-ilma jidħol fil-wiċċ tal-art u jimla l-vojt ta’ bejn il-blat (pori u/jew qsim). Il-ġeoloġija ta’ Malta tagħti lok għal żewġ tipi ta’ ilma tal-pjan – primarjament l-ilma tal-pjan li jinstab bejn il-ġebel tal-qawwi ta’ fuq u t-tafal, u l-ilma tal-pjan fil-livell tal-baħar fejn l-ilma ħelu jżomm fuq l-ilma tal-baħar fil-livell taż-żonqor. Iż-żewġ tipi ta’ ilma tal-pjan huma vulnerabbli ħafna għat-tniġġiż mill-wiċċ tal-art, filwaqt li ilma tal-pjan fil-livell tal-baħar huwa vulnerabbli għad-dħul tal-ilma tal-baħar b’reazzjoni għall-attivitajiet ta’ estrazzjoni.

X’inhuma l-affarijiet li jniġġżu r-riżors tal-ilma ħelu f’Malta?

L-affarijiet li jniġġżu l-ilma tal-pjan f’Malta huma diversi, imma kollha huma magħmula mill-attività tal-bniedem bħall-agrikoltura, l-industrija u attivitajiet oħra ta’ kuljum. Waħda mill-affarijiet l-iktar li tniġġeż l-ilma tal-pjan hija n-nitrat li primarjament joriġina mill-fertilizzazzjoni żejda fl-argrikoltura. Kontribut ieħor huwa mill-leakages mid-dranaġġ li jista’ jirriżulta wkoll mill-introduzzjoni ta’ affarijiet li jniġġżu li ġejjin mid-djar tagħna fis-sistema tal-ilma tal-pjan. Fosthom insibu l-prodotti tal-kura personali, mediċini u prodotti kimiċi oħra li nużaw ta’ kuljum. Fortunatament s’issa għadhom ma nstabux traċċi ta’ dan it-tip f’ilma tal-pjan ta’ Malta.

Minn fejn tiġi l-provvista tal-ilma ta’ Malta u min jibbenefika minnha?

Il-provvista tal-ilma frisk ta’ Malta tiġi minn dawn l-erba’ riżorsi: (i) ilma tal-pjan, (ii) ilma tal-baħar desalinat, (iii) ilma tax-xita u (iv) ilma msaffi. Dawn ir-riżorsi tal-ilma jintużaw biex jintlaħqu l-bżonnijiet tal-utenti tal-ilma li jiddependi għall-bżonnijiet tagħhom. Għalhekk l-ilma tal-pjan u l-ilma tal-baħar desalinat jintużaw għall-produzzjoni tal-ilma tax-xorb filwaqt li l-ilma tax-xorb, l-ilma msaffi u l-ilma tax-xita jintużaw għal għanijiet oħra fosthom l-agrikoltura u l-industrija.

Kemm nikkonsmaw Ilma?

B’kollox, il-Gżejjer Maltin jikkunsmaw madwar 60 miljun metru kubu tal-ilma kull sena, li madwar nofsu jintuża għax-xorb. Minħabba n-nuqqas ta’ riżorsi naturali ta’ ilma ħelu disponibbli, l-ilma tax-xorb f’Malta huwa taħlita ta’ ilma desalinizzat mill-impjanti tar-reverse osmosis u tal-ilma taħt l-art. Żieda fil-popolazzjoni u fil-livell tal-għajxien qed twassal għal żieda fid-domanda nazzjonali għall-ilma. L-ilma ħelu jintuża l-aktar fid-djar Maltin, fejn tintuża taħlita ta’ ilma tajjeb għax-xorb, ilma riċiklat u ilma tax-xita maħżun.

Ħafna jaħsbu li l-magna tal-ħasil hija l-aktar apparat fid-dar li juża ilma. Ir-realtà hi li l-aktar li jintuża ilma fid-dar huwa fil-kamra tal-banju. Il-flushing tat-toilet u x-showers f’daqqa huma kważi 70% tal-konsum tiegħek tal-ilma ta’ kuljum. Għalhekk, huma l-aqwa opportunità għal kulħadd biex naħlu inqas ilma u biex kulħadd isir aktar effiċjenti fil-mod kif juża l-ilma. Żomm għajnejk miftuħa għall-kit tal-konservazzjoni tal-ilma li qed titqassam bħala parti mill-kampanja, u għad-diversi ħjiliet fuq kif ma taħlix ilma. Ejja ħalli flimkien, inkunu l-bidla.

Ma sibtx it-tweġiba li qed tfittex?
Ibagħtilna l-mistoqsija tiegħek

Ma sibtx it-tweġiba li qed tfittex?
Ibagħtilna l-mistoqsija tiegħek

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna