Skip to main content

L-Aħħar
Aħbarijiet

October 24, 2022 in Stqarrijiet

It-Tielet Pjan Nazzjonali għall-Immaniġjar tal-Ilma – Konferenza ta’ Konsultazzjoni

It-Tielet Pjan Nazzjonali għall-Immaniġjar tal-Ilma - Konferenza ta' Konsultazzjoni Nhar il-Ġimgħa, 7 t’Ottubru 2022, l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma (EWA) u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) organizzaw konferenza ta’ ġurnata, fil-Lukanda…
Aqra iżjed
April 26, 2022 in Uncategorized

Konservazzjoni tal-ilma għan-negozju | Kif kumpaniji f’diversi industriji tax-xogħol jistgħu jissalvagwardjaw il-provvista tal-ilma tagħhom u jiffrankaw il-flus fuq l-ispejjeż tagħhom

L-użu effiċjenti tal-ilma hu ekonomikament sensibbli. Biż-żieda fl-ispejjeż tal-operazzjonijiet għal ħafna tipi ta' negozji, il-konservazzjoni tal-ilma hija mod wieħed kif jitnaqqsu l-ispejjeż mingħajr ma jiġu kompromessi l-prodotti jew is-servizzi. Illum,…
Aqra iżjed
January 10, 2022 in Uncategorized

Għaliex importanti li jinġabar l-ilma tax-xita?

Waqt li kulma jmur, id-dinja aktar taffaċċja l-bżonn li tindirizza t-tibdil fil-klima, aktar jonqsu d-dubji fuq l-impatt li għandha l-konservazzjoni tal-ilma fuq l-ambjent sostenibbli. Tul l-aħħar snin, żdiedet l-iskarsezza tal-ilma…
Aqra iżjed
January 10, 2022 in Uncategorized

Il-konservazzjoni tal-ilma fil-ġnien tiegħek

L-ilma huwa komodità limitata, li, jekk ma jintużax sew, jirriżulta fi skarsezzi fil-futur qarib. Il-konservazzjoni tal-ilma tista’ tgħin biex tnaqqas il-possibbiltà ta’ skarsezzi bħal dawn. Il-ħela tal-ilma mhux biss hija…
Aqra iżjed
January 10, 2022 in Uncategorized

Sapport lill-bdiewa lokali permezz ta’ iktar effiċjenza fl-ilma

Bla dubju, ħadd ma jaf kemm hu essenzjali l-ilma għalina lkoll aktar mill-bdiewa. Huma jridu jżommu l-uċuħ tar-raba’ tagħhom ħajjin imma jridu jkunu żguri wkoll li qegħdin jaħsdu s-sors tal-ilma…
Aqra iżjed
January 10, 2022 in Uncategorized

Oqgħod attent għal xi ilma li jqattar fid-dar

Meta jkollok l-ilma qed inixxi minn xi mkien u ma tintebaħx, dan jista’ jgħolli l-kont tal-ilma. Apparti hekk, jista’ jagħmillek il-ħsara fid-dar. Għalhekk, jekk tara sinjali bikrin li qed inixxi…
Aqra iżjed
January 10, 2022 in Uncategorized

Affarijiet li qatt m’għandek tifflaxxja fit-toilet

Il-COVID-19 għamel lil kulħadd ħafna iżjed konxju tal-importanza tal-iġjene personali u l-bżonn li noqogħdu aktar attenti. Aktar kemm qegħdin jinbiegħu toilet paper, wipes u paper towels, huwa importanti li nikkjarifikaw…
Aqra iżjed
December 21, 2020 in Uncategorized

Din is-sena, aħli inqas ilma fi żmien il-festi

Żmien il-festi huwa perjodu importanti għal ħafna nies li jingħaqdu flimkien fil-vaganzi. Daqskemm nixtiequ li din is-sena l-affarijiet ikunu 'business as usual', l-ippjanar għall-Milied tal-2020 jirrikjedi ftit aktar xogħol biex…
Aqra iżjed
December 10, 2020 in Uncategorized

Kif innaqqsu l-ħela tal-ilma bil-monitoraġġ?

L-ilma huwa wieħed mir-riżorsi l-aktar prezzjużi tad-dinja. Aħna mdorrijin li jkollna ilma nadif u tajjeb għax-xorb provdut fi djarna, madankollu, waqt li l-klima tad-dinja tinbidel u l-popolazzjoni dinjija tiżdied, sa…
Aqra iżjed
October 19, 2020 in Uncategorized

Sir Promotur tal-Ilma u kun il-bidla li neħtieġu

Waqt it-tnedija reċenti tal-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma, il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma, l-Onor. Joe Mizzi flimkien mas-CEO għall-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma, is-Sur Manuel Sapiano, nedew il-kampanja L-ILMA – Kun il-Bidla.…
Aqra iżjed
October 19, 2020 in Uncategorized

Gadgets li jtejjbu l-effiċjenza fl-użu tal-ilma ser jitqassmu f’Malta u Għawdex

Li tiffranka mill-konsum tal-ilma huwa aktar faċli milli taħseb, speċjalment meta tinstalla gadgets li jiffrankaw l-ilma. Illum il-ġurnata ssib ħafna teknoloġija fis-suq li jgħinuk tiffranka l-enerġija, l-ilma u l-flus u…
Aqra iżjed
October 14, 2020 in Uncategorized

Nagħmlu darna aktar effiċjenti fl-użu tal-ilma

Il-COVID-19 ħasad lid-dinja u bħal kull pajjiż ieħor, lokalment affettwalna l-ħajja tagħna ta’ kuljum. Minkejja l-kruha ta’ din is-sitwazzjoni, xi affarijiet jaf ikollhom impatt pożittiv fit-tul fuq il-pjaneta u fuq…
Aqra iżjed
August 20, 2020 in Uncategorized

Il-fliexken riċiklabbli: Soluzzjoni għall-plastik?

Jekk int wieħed minn dawk li temmen li persuna waħda ma tistax tbiddel id-dinja, possibbilment għandek żball. Meta tagħżel li tinvesti fi flixkun tal-ilma riċiklabbli, mhux biss tkun qed tgħin…
Aqra iżjed
May 15, 2020 in Uncategorized

Il-COVID-19 u l-ilma: x’impatt qed ikollu?

Bosta studji u rapporti f’diversi pajjiżi qed juru li l-konsum medju tal-ilma għal kull persuna żdied matul dawn ix-xhur dominati mill-effett tal-COVID-19. Preżentament, il-konsum tal-ilma fid-djar tagħna huwa ogħla minn…
Aqra iżjed
April 9, 2020 in Uncategorized

Għaliex kulħadd għandu bżonn l-ilma?

Kull ħaġa ħajja fid-dinja għandha ħaġa komuni mal-bqija; ilkoll għandhom bżonn l-ilma biex jgħixu. Il-ħajja għandha bżonn l-ilma biex tiffunzjona sew. L-affarijiet ħajjin, kollha għandhom bżonn l-ilma biex jgħixu. Mingħajr…
Aqra iżjed
January 19, 2020 in Uncategorized

L-iskejjel jipparteċipaw fil-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma

Il-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma; L-ILMA - , Ibda Minnek, għandha l-għan li tqajjem kuxjenza u tmexxi ‘l quddiem il-messaġġ li jekk kull wieħed minna joqgħod aktar attent u jagħmel il-bidliet…
Aqra iżjed
September 13, 2019 in Stqarrijiet

Sejħa għall-bdiewa kollha: Ċans biex tiffranka l-flus!

  Investiment ta’ €750,000 għall-konservazzjoni tal-ilma fis-settur agrikolu Lejn settur agrikolu iktar effiċjenti b’aċċess għar-riżorsi Is-settur agrikolu għandu ċ-ċans ikun protagonist fil-kampanja nazzjonali għall-konservazzjoni tal-ilma. Fost l-inizjattivi li se jsiru…
Aqra iżjed
September 2, 2019 in Stqarrijiet

Imnedija Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma

2 September 2019Imnedija Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma Il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi nieda kampanja nazzjonali ta’ għarfien u kuxjenza dwar il-konservazzjoni tal-ilma waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret iktar…
Aqra iżjed

all
news

Konservazzjoni tal-ilma għan-negozju | Kif kumpaniji f’diversi industriji tax-xogħol jistgħu jissalvagwardjaw il-provvista tal-ilma tagħhom u jiffrankaw il-flus fuq l-ispejjeż tagħhom

By UncategorizedNo Comments

L-użu effiċjenti tal-ilma hu ekonomikament sensibbli. Biż-żieda fl-ispejjeż tal-operazzjonijiet għal ħafna tipi ta’ negozji, il-konservazzjoni tal-ilma hija mod wieħed kif jitnaqqsu l-ispejjeż mingħajr ma jiġu kompromessi l-prodotti jew is-servizzi. Illum,…

Aqra iżjed

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna